logo
Ponuka pre uchádzačov

Vaše kontaktné údaje

Titul:
Priezvisko:*
Meno:*
Adresa: (ulica, č.d.)
Kraj:*
Okres:*
Miesto bydliska:*
Mobil:*
E-mail:*
Priložiť CV:
Priložiť motivačný list:

Ak nemáte spracovaný životopis doplňte nasledovné informácie:


Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Typ školy:
Odbor:
Rok začatia - ukončenia štúdia: -

Zamestnávateľ:
Druh pracovnej pozície:
Rok nástupu - ukončenia: -

Jazykové znalosti:

Jazyk:
Úroveň:


Počítačové schopnosti:

Schopnosti:
Úroveň:


Kurzy a školenia:
Pracovná pozícia:
Termín možného nástupu
Vaše platové očakávania:
Ďalšie požiadavky:
Doplňujúce údaje:

V súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Esse spol. s r.o. súhlas k spracovaniu a uchovávaniu osobných údajov v rozsahu poskytnutom v tomto dotazníku, za účelom sprostredkovania zamestnania. Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
Ponuka pre firmy
firmy
Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponukuPridajte si životopis
zivotopis
Pridajte si Váš životopis do našej databázytop