logo
Recruitment

Recruitment je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov na trvalý pracovný pomer na základe požiadaviek našich klientov. Na základe ich požiadaviek pripravujeme prvotný výber uchádzačov, testovaním a pohovorom určujeme ich osobnostné, manažérske a ostatné požadované kompetencie. Našim klientom ponúkame niekoľkoročné skúsenosti (a najnovšie štandardizované metódy – môže byť?) pri výbere kompetentných pracovníkov. Vaše požiadavky na budúceho pracovníka nás zaujímajú do najmenších detailov. 

Recruitment proces:

 • na základe rozhovoru s klientom určenie kritérií výberu (špecifiká pracovného miesta, pracovné podmienky, popis pracovnej činnosti a požiadavky na kandidáta, ostatné kritériá...)
 • výber vhodnej stratégie na získanie kandidátov
 • selekcia a výber najvhodnejšieho kandidáta na pracovné miesto z prihlásených uchádzačov
 • záverečné vyhodnotenie výberového procesu (kvalita kandidáta, komunikácia s kandidátmi i zadávateľom, spokojnosť klienta...)

Hlavné  výhody recruitmentu:

 • úspora času a nákladov spojených s vyhľadávaním vhodného kandidáta (nábor, spracovanie a selekcia podľa životopisov, osobné pohovory, testovanie...)
 • spolupráca so skúsenými odborníkmi v oblasti personalistiky

Executive search/Executive recruitment

Vyhľadávanie riadiacich pracovníkov, manažérov, top manažmentu a iných vrcholových pracovníkov, ktorí Vašej spoločnosti pomôžu na ceste k cieľu. Profesionáli na týchto pozíciách často nepremýšľajú o zmene až do chvíle, kým ich niekto neosloví. Maximálna miera diskrétnosti je pri executive recruitment nevyhnutnosťou. 

Executive recruitment proces:

 • na začiatok od nás získate komplexný prehľad na trhu
 • získate informácie o tom, kto pracuje v konkurenčných firmách
 • v ďalšej fáze rozhovorov s našimi konzultantmi získate detailné informácie o možných kandidátoch
 • sprevádzame Vás pri uzatváraní dohody s vytipovaným kandidátom
 • našim klientom zaručujeme, že nikdy nekontaktujeme a nepreberáme ich zamestnancov
  


Ponuka pre firmy
Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponukuPridajte si životopis
Pridajte si Váš životopis do našej databázytop