logo
O nás

Personálna agentúra Esse sa zameriava na profesionálne služby v oblasti recruitmentu, personálneho lízingu a executive search. Poskytujeme full servis v oblasti časovo ohraničeného prenájmu pracovníkov na konkrétne projekty a obdobia, ktorý sa stáva novým trendom flexibilného riešenia potreby ľudského kapitálu.  Hlavným cieľom našich služieb je podporiť a odbremeniť našich obchodných partnerov pri hľadaní kvalitných zamestnancov s vysokou pridanou hodnotou pre dlhodobé i pevne stanovené obdobie. Na základe našich niekoľkoročných skúseností a odbornosti  šetríme našim klientom čas a náklady spojené so získavaním a výberom vhodných uchádzačov. Pracujeme s náročnými klientmi a poskytujeme im profesionálny prístup, ktorý zohľadňuje každý detail vyváženej  politiky ľudských zdrojov.

Naše hodnoty

 • Profesionálne služby
 • Skúsenosti a know-how, ktoré tím našich pracovníkov získal v rôznych oblastiach, sme pretavili do jedinečného konceptu, ktorý sa cielene zameriava na uplatňovanie najefektívnejších stratégií a postupov pri výbere a tvorení kvalitného ľudského kapitálu.
 • Hľadáme riešenia, ktoré sú prínosom – uľahčujú a šetria prácu, čas a prostriedky našich klientov.
 • Zodpovednosť, spoľahlivosť a otvorenosť sú dôležitou súčasťou našej každodennej práce.
 • Ponúkame iba to, čo vieme splniť.
 • Chceme, aby naši klienti boli spokojní a robíme pre to všetko, čo je v našich silách.

Partnerský  prístup

 • Budujeme dlhodobé vzťahy založené na dôvere.
 • Ceníme si princíp win-win, preto počúvame Vaše požiadavky a snažíme  sa nájsť spôsob, ktorý bude výhrou pre Vás a Vašich budúcich zamestnancov.
 • Úspech našich klientov je aj našim úspechom. Urobíme všetko pre to, aby sme Vám ho pomohli dosiahnuť.

Pozornosť  k detailom

 • Detail je to, čo robí najväčší rozdiel. Kvalita našich služieb spočíva v tom, že neskončíme, kým nie je dotiahnutý aj posledný detail.

Poznanie a skúsenosti

 • Skúsenosti, ktoré sme získali niekoľkoročnou praxou a poznanie, ktoré nám priniesli, sú dôležitou súčasťou nášho know-how. Na ich prehlbovaní neustále pracujeme.

Práca nás napĺňa

 • Práca je dôležitou súčasťou osobného života každého z nás. Je dôležité, aby bola uspokojivá a prinášala radosť a pocit naplnenia. To sú kritériá, ktorými sa riadime nielen v našom osobnom prípade, ale aj pri práci s našimi klientmi.
 • Pre našich firemných klientov hľadáme zamestnancov, pre ktorých bude práca vo Vašej spoločnosti viac než len prácou.
 • Pre uchádzačov o zamestnanie hľadáme prácu, ktorá ich bude baviť a napĺňať.

Náš prístup

Ku každému klientovi pristupuje naša firma individuálne. Každý z našich klientov má osobného projektového manažéra, ktorý je jeho kontaktnou osobou a sprievodcom počas celého trvania spolupráce. Po prvom kontakte nasleduje osobné stretnutie zástupcu firmy Esse s klientom, na ktorom budú ujasnené jeho predstavy a požiadavky. Následne pre klienta pripravíme konkrétnu ponuku našich služieb, v ktorej navrhneme najvhodnejšiu stratégiu k dosiahnutiu cieľa, jednotlivé kroky realizácie zadania a následného vyhodnotenia stanovených cieľov a ponuku služieb naceníme. Tvorbu celkovej stratégie rieši celý tím spoločnosti Esse tak, aby vzájomnou synergiou skúseností a nápadov vytvoril najlepšie možné riešenie.  Po zapracovaní prípadných ďalších požiadaviek a návrhov a schválení ponuky začneme na Vašej zákazke pracovať. V čase riešenia zákazky klienta informujeme podľa dohodnutých pravidiel o jej priebehu a dosiahnutých výsledkoch a priebežne monitorujeme spokojnosť klienta s kvalitou našich služieb. Po ukončení projektu pripravíme jeho vyhodnotenie, ktoré doručíme zadávateľovi za účelom spätnej väzby.


Ponuka pre firmy
Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponukuPridajte si životopis
Pridajte si Váš životopis do našej databázytop